Migracja danych

Przeniesiemy treści z Twojego dotychczasowego portalu

Podejmując decyzję o współpracy z nami, nie musisz martwić się o dotychczasowe treści i galerie swojego portalu w sieci. Nasz zespół IT szybko i sprawnie przeniesie je do nowego systemu za pomocą indywidualnie przygotowanego skryptu migracyjnego. Co ważne, nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z przeniesieniem swoich danych! Przystępując do naszej Sieci Portali, rozpoczniesz nowy etap w rozwoju Twego portalu informacyjnego, jednocześnie zachowując ciągłość jego historii.

Przejdź do podsumowania
  • Zachowaj ciągłość historii swojego portalu – zadbamy o sprawne przeniesienie Twoich treści.
  • Miej całkowity wpływ na merytoryczną warstwę Twojego nowego portalu – to Ty decydujesz o tym, które materiały przeniesiemy i gdzie je ulokujemy.
  • Minimalizujemy Twoje wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem portalu – nie ponosisz żadnych kosztów związanych z migracją danych.
Sprawdź co jeszcze możesz zyskać